Kompānijas sertifikācija

ISO 9001 - starptautiski kvalitātes vadības sistēmas standarti, piemērojami organizācijām un uzņēmumiem ar dažāda veida komercdarbību. Tiek izdalīti astoņi kvalitātes vadības pamatprincipi, kuri ir fundamentāli uzņēmuma efektīvai darbībai:

DLV vadās pēc kvalitatīvas izpildes principa visās savas darbības jomās, kas ievērojāmi paaugstina zimola vērtību un uzlabo kompānijas tēlu, tādējādi garantējot veiksmīgus rezultātus, neskatoties uz pieaugošo konkurenci globālajā tirgū. 

Kvalitātes politika

DLV produktu kvalitāte un atbilstiba standartiem tiek nodrošināti ievērojot kvalitātes vadības sistēmas prasības. Šī sistēma ir ieviesta un tiek uzturēta saskaņā ar starptautiskiem un Latvijas standartiem LVS EN ISO 9001: 2015. Šī sistēma ir ieviesta uzņēmuma ražošanas nodaļā izpild- un tehniskas struktūrvienības līmenī, un saskaņā ar to notiek produkcijas kvalitātes kontrole, sākot ar produkta izstrādāšanu, prototipa testēšanu, līdz pat galaprodukta testēšanai. Atbilstība likumdošanas normām, pasūtījumu un klientu pieprasījumu precīza izpildīšana, patērētāju vajadzību izpēte, produkta kvalitātes uzlabošana izmantojot jaunākas tehnoloģijas, sabalansēti ar uzņēmuma ekonomiskajām interesēm, tie visi ir DLV vadošie motivācijas faktori. Kvalitātes vadības sistēma tiek pastāvīgi analizēta iespējāmo uzlabojumu noteikšanai.

Sīkākai informācijai par kompānijas produktu sertifikāciju, lūdzu skatīties nodaļu Sertifikati.

Produktu serifikāti

Visa jauna kompānijas produkcija tiek sertificēta sekojošās laboratorijās   

Tālāk

Sertifikāti

Phone: +371 67145020

Fax: +371 67112055

E-mail: dlv@dlv.lv

Website design London by Arni Media