Autortiesības

Tiesības uz intelektuālo īpašumu, preču zīmēm, rūpniecisko dizainu un citu informāciju, kura tiek glabāta šajā mājas lapā, pieder SIA DLV. Trešās personas nevar piešķirt nekādas tiesības, tāpat kā nekādas tiesības nevar tikt piešķirtas trešām personām, kurām šī informācija ir pieejama. Visi rūpnieciskie dizaini un preču zīmes, kuri pieder DLV un ir reģistrēti Latvijā un/vai Eiropas Savienībā, var tāpat būt preču zīmes, reģistrētas preču zīmes vai rūpnieciskie dizaini citās valstīs.  Likumdošanas normas attiecībā uz preču zīmju, rūpniecisko dizainu un produktu apzīmējumu lietošanu un izmantošanas mērķi var atšķirties atkarībā no valsts.

SIA DLV preču zīmes Latvijā bija attiecīgi reģistrētas Latvijas Republikas Patentu valdē un ir pieejami Valsts Preču Zīmju Reģistrā. SIA DLV piederošie rūpnieciskie dizaini, kuri ir parādīti šajā mājas lapā bija atbilstoši reģistrēti Latvijā un/vai Eiropas Savienībā, ar Iekšējā Tirgus Harmonizācijas Biroja starpniecību.

Ir iespējams, ka ne visas SIA DLV preču zīmes ir atspoguļotas šajā mājas lapā; tomēr, tas nenozīmē, ka SIA DLV neizmanto preču zīmes, neveic aktīvu preces realizāciju vai arī ka tā prece nav nozīmīga attiecīgajā tirgū.

Tiek aizliegts izmantot mājas lapas saturu, ieskaitot preču zīmes, rūpnieciskos dizainus un citus materiālus labumu iegūšanai vai citiem komercmērķiem.

SIA DLV var, bez iepriekšējas paziņošanas, pārskatīt un aktualizēt šajā mājas lapā publicētu informāciju, kā arī uzlabot vai izmainīt produktu un pakalpojumu aprakstu. Ir aizliegts kopēt, ielādēt/lejupielādēt, pārsūtīt, izplatīt vai publicēt šis mājas lapas saturu citās mājas lapās vai presē, bez iepriekšējas SIA DLV rakstiskas piekrišanas.

Nav garantiju tam, ka informācija, kura ir sniegta šajā mājas lapā, ir pareiza, detalizēta vai aktuālā; ir iespējāmas tehniskas neprecizitātes un drukas kļūdas. DLV neuzņemas atbildību (vai saitsības) par šīs mājas lapas satura aktualizēšanu vai publicētas informācijas precizējumu vai detaļu sniegšanu. Tas nozīmē, ka visa informācija, kura ir publicēta šajā mājas lapā ir jāprecizē pirms jebkādu lēmumu par mājas lapā minētoSIA DLV produktu un pakalpojumu pieņemšanas.

Informācija, ko DLV publicēja World Wide Web var saturēt saites un atsauces uz produktiem un pakalpojumiem, kuri nav pieejami vai netiek izplatīti jūsu valstī. Jūs varat saņemt informāciju par jums pieejamiem produktiem un pakalpojumiem no SIA DLV pārstāvjiem. Šī mājas lapa var saturēt saites un avotus, kuri nav saistīti ar SIA DLV un uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību, garantijas vai citas saistības par mājas lapām, kuras nepieder DLV, vai par trešo personu avotiem, saitēm un piezīmēm, kuri ir pieejami DLV mājas lapā.

Ja DLV mājas lapā ir saite uz citu mājas lapu, tas nenozīme, ka DLV ir tās mājas lapas īpašnieka partneris vai atbalsta tās mājas lapas saturu. Ar šo jūs piekrītat un pieņemat to, ka DLV nenes nekādu atbildību par informāciju, kura ir pieejama augšminētajos avotos vai mājas lapās.

Nelikumīgi izmantojot SIA DLV mājas lapu, ieskaitot preču zīmes, rūpnieciskos dizainus, apzīmējumus vai simbolus un citus materiālus, kuri ir sniegti šajā mājas lapā, var iestāties administrātīvā, civilā vai kriminālā atbildība.

Phone: +371 67145020

Fax: +371 67112055

E-mail: dlv@dlv.lv

Website design London by Arni Media